Flota samochodowa

Analiza efektywności kosztowej

Analiza efektywności kosztowej obszaru floty samochodowej wykonana przez zewnętrznego partnera biznesowego? Czy powierzać pracę nad optymalizacją kosztów obszaru floty samochodowej zewnętrznemu podmiotowi, specjalizującemu się w tego typu projektach, który wykonuje kilka takich optymalizacji w roku, czy robić taki projekt wewnętrznie? Jest to odpowiedź na pytanie czy sami możemy, umiemy i chcemy wykonywać ten projekt w co najmniej tak dobrej jakości jak zrobi to partner zewnętrzny. Należy odpowiedzieć w niej na…

Audyt efektywności energetycznej – Termin nieprzekraczalny

W związku z bliskim terminem złożenia wyników obowiązkowego audytu efektywności energetycznej Ministerstwo Energii ustosunkowanie się do kwestii ewentualnego przedłużenia terminu wykonania audytu. Poniżej odpowiedź: „W odpowiedzi na pytanie zadane pocztą elektroniczną w dniu 30 maja 2017 r. dotyczącego możliwości przedłużenia terminu wykonania audytów energetycznych po raz pierwszy, uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 831) w pełni transponuje…

Audyt energetyczny

Audyt efektywności energetycznej – obowiązek dużego przedsiębiorcy

Audyt efektywności energetycznej to obowiązek jaki został nałożony na duże przedsiębiorstwa zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Na podstawie Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej duże przedsiębiorstwo to podmiot który w ostatnich 2 latach: – zatrudniał co najmniej 250 pracowników, lub – osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych…

Flota samochodowa w firmie

Flota samochodowa w firmie zakup i zarządzanie

Flota samochodowa w firmie: zakup i zarządzanie Jest prawdą powszechnie znaną, że firmy wyposażają pracowników w samochody jako narzędzia ich pracy. Jest to normą zwłaszcza w firmach działających na terenie całego kraju z rozbudowaną siecią sprzedaży, serwisu i usług transportowych. Koszty jakie generuje flota samochodowa w firmie stanowią znaczną część kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa. Kadra Zarządzająca bacznie je kontroluje i dąży, aby były one jak najniższe. Zakup Aby flota samochodowa została…