Flota samochodowa

Analiza efektywności kosztowej

Analiza efektywności kosztowej obszaru floty samochodowej wykonana przez zewnętrznego partnera biznesowego? Czy powierzać pracę nad optymalizacją kosztów obszaru floty samochodowej zewnętrznemu podmiotowi, specjalizującemu się w tego typu projektach, który wykonuje kilka takich optymalizacji w roku, czy robić taki projekt wewnętrznie? Jest to odpowiedź na pytanie czy sami możemy, umiemy i chcemy wykonywać ten projekt w co najmniej tak dobrej jakości jak zrobi to partner zewnętrzny. Należy odpowiedzieć w niej na…