Wybrane zrealizowane projekty

img12

Flota Samochodowa

Flota samochodowa

Flota Samochodowa

Flota Samochodowa


Czas trwania projektu: 4 miesiące

Flota samochodowa: 130 aut

Oszczędności: 32% w skali 4 letniego kontraktu

 

W ramach projektu wykonano szeroką analizę rynku samochodów pod względem ceny zakupu (inwestycji), wartości rezydualnej (RV – Residual Value), rozpoznawalności marki jako flotowej.

W postępowaniu ofertowych (RFP), udział brało 10 firm wynajmu długoterminowego (CFM – Car Fleet Management).

Zebrano ponad 2500 ofert na wynajem samochodów (różne konfigurację: okresy wynajmu, pojemności silnika, rodzaje paliwa, przebiegi roczne, wersje nadwozia).

Przeanalizowano proces wewnętrzny Klienta związany z obszarem samochodów służbowych (Polityki, regulaminy, zaszeregowania pracowników (grade-y), wydatki na paliwo, szkodowość)

Zarząd otrzymał rekomendacje dotyczące:

– nowych marek które znalazły się we flocie samochodowej (zmiana wizerunkowa),

– nowego podziału segmentów, wyposażenia samochodów w relacji do zaszeregowania pracowników w strukturze organizacji (łatwość zarządzania obszarem),

– zmiany zamawianych produktów w ramach usługi wynajmu długoterminowego (FSL – full service leasing),

– odświeżenia 75% floty firmowej

Wymieniono 100 samochodów pomimo początkowej potrzeby która wynosiła tylko 56 aut. Dzięki takiej zmianie Klient za 4 lata będzie mógł wyjść z RFP z całą flotą co zwiększy jego pozycję negocjacyjną.

Klient w ramach przeprowadzonej optymalizacji otrzymał również narzędzie analityczne. Narzędzie wspiera go w podejmowaniu decyzji o zakupie nowych samochodów, wymianie samochodów na nowe biorąc pod uwagę związane z tym koszty i jak będzie to wpływało na realizację budżetu.

 

img12

Optymalizacja pr...

Optymalizacja procesu administracyjnego


Czas trwania projektu:  3 miesiące

Oszczędności:  35 % w skali roku

 

Projekt optymalizacji procesu zamawiania za pośrednictwem platformy internetowej oraz dostarczania produktów w rozproszonej strukturze jednostek terenowych Klienta na terenie całej Polski.
Po kompleksowej analizie, zespół prowadzący projekt przedstawił między innymi rekomendację zmiany:
– specyfikacji zamawianych produktów,
– dystrybucji zamawianych produktów,
– platformy internetowej,
Zespół naszych ekspertów wdrożył wszystkie rekomendowane zmiany czego efektem jest obniżenie kosztów obszaru o 35% rocznie.

 

img12

Jednostki terenowe

Jednostki terenowe


Czas trwania projektu: 12 miesięcy

Oszczędności: 30 % w skali roku

 

Projekt dotyczył optymalizacji powierzchni jednostek terenowych sieci sprzedaży.
Po kompleksowej analizie, zespół prowadzący projekt przedstawił rekomendację zmiany standardu najmowanych lokali na wyższy, a co za tym idzie, poniesienia efektywności aranżacji powierzchni biurowych. Przyniosło to 30 % oszczędności na najmowanych powierzchniach.
Efektem analizy było zamknięcie 10 z 18 jednostek terenowych. Pozostałe jednostki zostały scentralizowane i przeniesione do nowych lokalizacji o wyższym standardzie. W projekcie przeprowadzono postępowania przetargowe na wyposażenie meblowe, renegocjowano warunki umów najmu, zaprojektowano de novo powierzchnie  i skoordynowano proces przeprowadzki do nowych powierzchni.

 

img12

Aranżacja powie...

Aranżacja powierzchni biurowej


Czas trwania projektu: 4 miesiące

Oszczędności: 22% w skali roku

[spacer height=”20px”]

Początkiem projektu była potrzeba otwarcia częściowo wygrodzonych powierzchni biurowych w biurze centrali zaaranżowanym w układzie mieszanym. Planowano gwałtowny wzrost zatrudnienia i umożliwienie dalszej ekspansji w kolejnych latach.
Z naszych analiz wynikło, że po optymalizacji możemy nie tylko zagwarantować przeniesienie zespołów, które pracowały w innym budynku, ale też stworzyć 200 dodatkowych stanowisk pracy. Projekt zawierał zdefiniowanie potrzeb poszczególnych zespołów, precyzyjne zarządzenie zmianą w Organizacji, przeprowadzenie postępowania ofertowego, przebudowy w trakcie pracy organizacji i przeprowadzki.
W efekcie, zmiana sposobu aranżacji przestrzeni biurowej umożliwiła połączenie współpracujących zespołów i podniesienie efektywności zarządzania nimi, stworzenie miejsc do pracy wspólnej i pracy cichej, i znaczące obniżenie kosztów przyszłych re-aranżacji. Wypowiedziane zostały pozostałe umowy najmu, a Organizacji umożliwiono ekspansję.

[spacer height=”20px”]

img12

Elekroniczny Obi...

Elekroniczny Obieg Zamówień


Czas trwania projektu: 7 miesięcy

Oszczędności: 20%

[spacer height=”20px”]

Elektronizacja Obiegu Zamówień na zakupy dóbr w organizacji.

Cel: obniżenie kosztów, centralizacja i pełna kontrola zakupów w firmie, optymalne zarządzanie już posiadanymi dobrami, usprawnienie procesu akceptacji zapotrzebowania poprzez wprowadzenie w pełni elektronicznych ścieżek akceptacji.
System został przygotowany do integracji z Elektronicznym Obiegiem Faktur celem usprawnienia procesu opisu merytorycznego i akceptacji faktur do płatności. Przede wszystkim jednak w wyniku połączenia obu systemów osiągnięto pełną efektywność monitorowaniana procesu zakupów.
[spacer height=”20px”]
img12

Ryczałty

Ryczałty


Czas trwania projektu: 1 miesiąc

Oszczędności: 20%

[spacer height=”20px”]

Analiza obszaru rozliczeń z pracownikami z tytułu wykorzystywania środków transportu będących własnością pracowników do celów służbowych, pod kątem optymalizacji.
Wynikiem Analizy był Raport prezentujący obecną sytuację w obszarze. Nasi doradcy przedstawili Klientowi Rekomendacje jak należy Optymalizować obszar, aby był w pełni kontrolowany. Zalecenia przez nas przedstawione, przy pełnym Wdrożeniu przyniosą 20% oszczędności.
[spacer height=”20px”]
img12

Telekomunikacja

Telekomunikacja

Telekomunikacja


Czas trwania projektu: 6 miesięcy

Oszczędności: 50% w skali roku

Projekt początkowo miał dotyczyć tylko renegocjacji kontraktu na usługi w zakresie telefonia komórkowa. W wyniku wykonania kompleksowej analizy aktualnego stanu obszaru telekomunikacji (telefonia stacjonarna, telefonia komórkowa, zakup sprzętu, MDM:

– zdefiniowano wymagania i nową architekturę,

– przeprowadzono pełne postępowanie przetargowe,

– wybrano innowacyjne rozwiązania teleinformatyczne.

Na podstawie rekomendacji zespołu projektowego Kierownictwo firmy podjęło decyzję o zmianie operatora telekomunikacyjnego oraz wprowadzeniu nowej architektury wraz z innowacyjnymi rozwiązaniami na rynku. Projekt był jednym z pierwszych tak dużych wdrożeń w Polsce.

Scentralizowano zarządzanie obszarem, zmieniono sposób kontaktowania nabywanych usług i sprzętu, zwiększyła się dostępność sprzedawców dla Klientów, uruchomiono politykę bezpieczeństwa dla urządzeń mobilnych (poczta firmowa).

img12

Wdrożenie telef...

Wdrożenie telefonia stacjonarna

Wdrożenie telefonia stacjonarna


Czas trwania projektu: 3 miesiące

Dla naszego Klienta, przeprowadziliśmy projekt wdrożenia najnowszych technologii w obszarze telefonii stacjonarnej. W projekcie wykorzystano rozwiązania cloud, wirtualne centrale telefoniczne (VPABX), zastąpiono tradycyjny faks usługą fax-2-mail.

Zarządzanie obszarem zostało sprowadzone do jednego interface-u. Administrator otrzymał dostęp do panelu zarządzania wszystkimi lokalizacjami przez web interface. Logowanie do panelu z dowolnego miejsca, autoryzacja przez hasło jednorazowe.

Zwiększyła się dostępności pracowników poprzez przypisanie numerów stacjonarnych do telefonów komórkowych (jeden aparat posiadający numer komórkowy i stacjonarny).

Dzięki wdrożeniu Klient zoptymalizował koszty obszaru oraz cały proces zarządzania telefonią w firmie.

Wdrożenie w ponad 150 placówkach Klienta i kilku spółkach powiązanych kapitałowo.