Elekroniczny Obieg Zamówień


Czas trwania projektu: 7 miesięcy

Oszczędności: 20%

[spacer height=”20px”]

Elektronizacja Obiegu Zamówień na zakupy dóbr w organizacji.

Cel: obniżenie kosztów, centralizacja i pełna kontrola zakupów w firmie, optymalne zarządzanie już posiadanymi dobrami, usprawnienie procesu akceptacji zapotrzebowania poprzez wprowadzenie w pełni elektronicznych ścieżek akceptacji.
System został przygotowany do integracji z Elektronicznym Obiegiem Faktur celem usprawnienia procesu opisu merytorycznego i akceptacji faktur do płatności. Przede wszystkim jednak w wyniku połączenia obu systemów osiągnięto pełną efektywność monitorowaniana procesu zakupów.
[spacer height=”20px”]