Ryczałty


Czas trwania projektu: 1 miesiąc

Oszczędności: 20%

[spacer height=”20px”]

Analiza obszaru rozliczeń z pracownikami z tytułu wykorzystywania środków transportu będących własnością pracowników do celów służbowych, pod kątem optymalizacji.
Wynikiem Analizy był Raport prezentujący obecną sytuację w obszarze. Nasi doradcy przedstawili Klientowi Rekomendacje jak należy Optymalizować obszar, aby był w pełni kontrolowany. Zalecenia przez nas przedstawione, przy pełnym Wdrożeniu przyniosą 20% oszczędności.
[spacer height=”20px”]