Czym jest optymalizowanie procesów w ramach optymalizacji kosztów?

Czym jest optymalizowanie procesów w ramach optymalizacji kosztów?

Optymalizowanie procesów w ramach optymalizacji kosztów jest kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w punku widzenia efektywności kosztowej przedsiębiorstwa.

Usprawnienia procesowe i optymalizacje doczekały się wielu ciekawych metodyk i filozofii. Większość z nich ma na celu zminimalizowanie nakładów finansowych, ludzkich, kapitałowych i czasowych.

W ramach optymalizacji i redukcji kosztów dokonuje się przeglądu procesu, który generuje dany typ kosztów. Weryfikuje się zasadność ich ponoszenia w porównaniu z zamierzonym celem i strategią. Celem takich działań jest ograniczenie konsekwencji finansowych prowadzenia procesu w ten czy inny sposób.

W trakcie analizy kroków procesowych zadawane jest pytanie czy dany etap lub sposób jego prowadzenia jest najoptymalniejszy kosztowo. Poszukuje się skróconych ścieżek i eliminuje czynności zbędne, nie wnoszące do procesu wartości dodanej. Efektem przemodelowania procesu pod kontem kosztów, może być zmiana, pogorszenie innych parametrów procesu, takich jak, na przykład terminowość. Robi się to tylko w sytuacji w której wydłużenie trwania procesu nie wpływa na koszty i jest zgodne ze strategią firmy.

Czym jest optymalizowanie procesów w ramach optymalizacji kosztów?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *