Optymalizacja zakupów a optymalizacja kosztów w firmie

Optymalizacja kosztów

Optymalizacja zakupów a optymalizacja kosztów w firmie

Optymalizacja zakupów stanowi ogromną część optymalizacji kosztów. Zweryfikowanie i podniesienie efektywności procesu zakupowego, a także dostosowanie aktywności działu zakupów do strategii firmy znacząco ogranicza niechciane koszty. Często jednak, nawet najlepiej poprowadzone, nie przynosi satysfakcjonującego efektu, w postaci zredukowanych kosztów, które generowane są poprzez nieefektywne procesy biznesowe.

Wydłużanie ścieżki procesu, mnożenie jego etapów i ról często nie jest uzasadnione potrzebą firmy czy jej klientów, a przyzwyczajeniem lub ułatwianiem sobie pracy przez różne komórki organizacyjne w firmie. Częstym elementem generującym niechciane koszty jest nadmierne proceduralizowanie i biurokratyzowanie czynności dla rozmycia odpowiedzialności.

Projekt optymalizacji kosztów rozpoczyna się analizą wszystkich działań w obszarze i dotyczy zarówno czynności zakupowych, jak i innych stanowiących kolejne kroki w procesie. Zoptymalizowany jedynie sposobu dokonywania zakupów musi zostać uzupełnione weryfikacją efektywności procesu, w którym powstaje potrzeba zakupowa.