Optymalizacja zakupów nieprodukcyjnych

Optymalizacja zakupów nieprodukcyjnych (indirect procurement)

Optymalizacja zakupów nieprodukcyjnych (indirect procurement), oznacza takie przemodelowanie sposobu prowadzenia zakupów w firmie, że zaczyna on stanowić istotny obszar z punktu widzenia możliwości zarządzania wpływem jego efektów na wynik finansowy firmy.

Ważne jest podniesienie świadomości zakupowej w firmie, tak aby można było zarządzać dostawcami, kształtować popyt dla wykorzystania efektu skali, właściwie budować algorytmy ewaluacji ofert w postępowaniach ofertowych i weryfikować skuteczność negocjacyjną, a także operacyjną wykonania kontraktu.

Wobec intensywnego i starannego przygotowania sił handlowych dostawców, ich partnerzy nie powinni być nieprzygotowani do realizowania zakupów i umów zakupu i dostawy. Ważne jest ich przygotowanie do sprawowania tych obowiązków w sposób pomnażający korzyści firmy oraz wyposażenie w wiedzę i narzędzia niezbędne do efektywnego działania.

Równie istotne jest ukształtowanie strategii zakupowej, która będzie centralizowała niektóre z elementów procesu, a decentralizowała inne, zgodnie z potrzebami firmy. Jeśli przyjąć, że koszty ogólne zarządu mogą stanowić nawet 50% wszystkich kosztów firmy, to przedsiębiorców nie stać na brak należytego zarządzania ich kontraktowaniem i wykorzystaniem.

Do zakupów nieprodukcyjnych indirect zaliczamy takie kategorie wydatków jak:

 • 1. Marketing i usługi pokrewne
 • 2. Usługi doradcze
 • 3. Podróże służbowe i usługi pokrewne (bilety lotnicze, bilety kolejowe, noclegi, taxi)
 • 4. Usługi IT (hardware, software)
 • 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi (rekrutacja, szkolenia)
 • 6. Najem powierzchni biurowej i usługi pokrewne,
 • 7. Energia: elektryczna, paliwo, ciepło,
 • 8. Teleinformatyka (ICT) – Telefonia stacjonarna, telefonia komórkowa, Internet
 • 9. Usługi biurowe (materiały biurowe, wyposażenie biura, drukarki, papier, tonery, urządzenia drukujące wielofunkcyjne)
 • 10. Inwestycje budowlane i remonty,
 • 11. Flota samochodowa (leasing operacyjny, leasing finansowy, wynajem długoterminowy)