Zarządzanie dostawcami – jakie są jego cele?

Zarządzanie dostawcami – jakie są jego cele?

W nowoczesnej firmie nie wystarczy jedynie dobrze zakontraktować zakupów i dostaw. Dla właściwej jakości zaopatrzenia ogromnie ważna jest też mądre zarządzanie dostawcami, współpracą i ewaluacja jej jakości. Rejestr takich działań pozwala na rzetelne przygotowanie postępowań ofertowych w danym obszarze. Jak również na egzekwowanie postanowień umowy w zakresie efektywności z jaką dostawca wywiązuje się ze swych zobowiązań. Wypracowanie systemowych rozwiązań procentuje przewidywalnością realizacji kontraktu, partnerską relacją z dostawcą i wysoką jakością wykonania jego zobowiązań.

Zanim podpisany zostanie kontrakt na współpracę z dostawcą, powinny odbyć się staranne przygotowanie. Badanie potrzeb, analiza rynku, intensywne postępowanie ofertowe, negocjacje konkurencyjnych ofert i odpowiedzialne decyzje o ostatecznym wyborze kontrahenta.

Patrząc szeroko na działanie firmy i długofalowe optymalizacje kosztów zarządzanie dostawcami musi być elementem strategii obszaru zakupów. Ścisła i partnerska relacja z dostawcą wnosi wartość dodaną do dobrze podpisanego kontraktu. Takie podejście gwarantuje pozytywny wpływ na wynik finansowy i ograniczenie ryzyka kontraktowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *