img12

Flota Samochodowa

Flota samochodowa w firmie

Flota Samochodowa

Flota samochodowa
Czas trwania projektu: 4 miesiące

Oszczędności: 32% w skali 4 letniego kontraktu | Ilość samochodów we flocie: 130

W ramach projektu wykonano szeroką analizę rynku samochodów pod względem ceny zakupu (inwestycji), wartości rezydualnej (RV – Residual Value), rozpoznawalności marki jako flotowej. W postępowaniu ofertowych (RFP), udział brało 10 firm wynajmu długoterminowego (CFM – Car Fleet Management). Zebrano ponad 2500 ofert na wynajem samochodów (różne konfigurację: okresy wynajmu, pojemności silnika, rodzaje paliwa, przebiegi roczne, wersje nadwozia). Przeanalizowano proces wewnętrzny Klienta związany z obszarem samochodów służbowych (Polityki, regulaminy, zaszeregowania pracowników (grade-y), wydatki na paliwo, szkodowość)

Zarząd otrzymał rekomendacje dotyczące:
– nowych marek które znalazły się we flocie samochodowej (zmiana wizerunkowa),
– nowego podziału segmentów, wyposażenia samochodów w relacji do zaszeregowania pracowników w strukturze organizacji (łatwość zarządzania obszarem),
– zmiany zamawianych produktów w ramach usługi wynajmu długoterminowego (FSL – full service leasing),
– odświeżenia 75% floty firmowej

Wymieniono 100 samochodów pomimo początkowej potrzeby która wynosiła tylko 56 aut. Dzięki takiej zmianie Klient za 4 lata będzie mógł wyjść z RFP z całą flotą co zwiększy jego pozycję negocjacyjną.

Klient w ramach przeprowadzonej optymalizacji otrzymał również narzędzie analityczne. Narzędzie wspiera go w podejmowaniu decyzji o zakupie nowych samochodów, wymianie samochodów na nowe biorąc pod uwagę związane z tym koszty i jak będzie to wpływało na realizację budżetu.

(więcej…)

img12

Administracja

Administracja procesu administracyjnego

Administracja

Optymalizacja procesu administracyjnego
Czas trwania projektu: 3 miesiące

Oszczędności: 35% w skali roku

Projekt optymalizacji procesu zamawiania za pośrednictwem platformy internetowej oraz dostarczania produktów w rozproszonej strukturze jednostek terenowych Klienta na terenie całej Polski.

Po kompleksowej analizie, zespół prowadzący projekt przedstawił między innymi rekomendację zmiany:
– specyfikacji zamawianych produktów,
– dystrybucji zamawianych produktów,
– platformy internetowej,

Zespół naszych ekspertów wdrożył wszystkie rekomendowane zmiany czego efektem jest obniżenie kosztów obszaru o 35% rocznie.

(więcej…)

img12

Nieruchomości

Aranżacja powierzchni biurowej 1

Nieruchomości

Aranżacja powierzchni biurowej
Czas trwania projektu: 4 miesięce

Oszczędności: 22 % w skali roku

Początkiem projektu była potrzeba otwarcia częściowo wygrodzonych powierzchni biurowych w biurze centrali zaaranżowanym w układzie mieszanym. Planowano gwałtowny wzrost zatrudnienia i umożliwienie dalszej ekspansji w kolejnych latach.

Z naszych analiz wynikło, że po optymalizacji możemy nie tylko zagwarantować przeniesienie zespołów, które pracowały w innym budynku, ale też stworzyć 200 dodatkowych stanowisk pracy. Projekt zawierał zdefiniowanie potrzeb poszczególnych zespołów, precyzyjne zarządzenie zmianą w Organizacji, przeprowadzenie postępowania ofertowego, przebudowy w trakcie pracy organizacji i przeprowadzki.

W efekcie, zmiana sposobu aranżacji przestrzeni biurowej umożliwiła połączenie współpracujących zespołów i podniesienie efektywności zarządzania nimi, stworzenie miejsc do pracy wspólnej i pracy cichej, i znaczące obniżenie kosztów przyszłych re-aranżacji. Wypowiedziane zostały pozostałe umowy najmu, a Organizacji umożliwiono ekspansję.

(więcej…)

img12

Nieruchomości

Jednostki terenowe branches

Nieruchomości

Jednostki terenowe
Czas trwania projektu: 12 miesięcy

Oszczędności: 30 % w skali roku

Projekt dotyczył optymalizacji powierzchni jednostek terenowych sieci sprzedaży.

Po kompleksowej analizie, zespół prowadzący projekt przedstawił rekomendację zmiany standardu najmowanych lokali na wyższy, a co za tym idzie, poniesienia efektywności aranżacji powierzchni biurowych. Przyniosło to 30 % oszczędności na najmowanych powierzchniach.

Efektem analizy było zamknięcie 10 z 18 jednostek terenowych. Pozostałe jednostki zostały scentralizowane i przeniesione do nowych lokalizacji o wyższym standardzie. W projekcie przeprowadzono postępowania przetargowe na wyposażenie meblowe, renegocjowano warunki umów najmu, zaprojektowano de novo powierzchnie  i skoordynowano proces przeprowadzki do nowych powierzchni.

(więcej…)

img12

Obieg dokumentów

elektroniczny obieg zamówień

Obieg dokumentów

Elektroniczny Obieg Zamówień
Czas trwania projektu: 7 miesięcy

Oszczędności: 20 % w skali roku

Elektronizacja Obiegu Zamówień na zakupy dóbr w organizacji.

Cel: obniżenie kosztów, centralizacja i pełna kontrola zakupów w firmie, optymalne zarządzanie już posiadanymi dobrami, usprawnienie procesu akceptacji zapotrzebowania poprzez wprowadzenie w pełni elektronicznych ścieżek akceptacji.

System został przygotowany do integracji z Elektronicznym Obiegiem Faktur celem usprawnienia procesu opisu merytorycznego i akceptacji faktur do płatności. Przede wszystkim jednak w wyniku połączenia obu systemów osiągnięto pełną efektywność monitorowania procesu zakupów.

(więcej…)

img12

Flota samochodowa

Ryczałt samochodowy

Flota samochodowa

Ryszałty samochodowe
Czas trwania projektu: 1 miesiąc

Oszczędności: 20 % w skali roku

Analiza obszaru rozliczeń z pracownikami z tytułu wykorzystywania środków transportu będących własnością pracowników do celów służbowych, pod kątem optymalizacji.

Wynikiem Analizy był Raport prezentujący obecną sytuację w obszarze. Nasi doradcy przedstawili Klientowi Rekomendacje jak należy Optymalizować obszar, aby był w pełni kontrolowany. Zalecenia przez nas przedstawione, przy pełnym Wdrożeniu przyniosą 20% oszczędności.

(więcej…)

img12

Telekomunikacja

Telefonia stacjonarna

Telekomunikacja

Wdrożenie telefonia stacjonarna
Telekomunikacja

Czas trwania projektu: 3 miesiące

Dla naszego Klienta, przeprowadziliśmy projekt wdrożenia najnowszych technologii w obszarze telefonii stacjonarnej. W projekcie wykorzystano rozwiązania cloud, wirtualne centrale telefoniczne (VPABX), zastąpiono tradycyjny faks usługą fax-2-mail.

Zarządzanie obszarem zostało sprowadzone do jednego interface-u. Administrator otrzymał dostęp do panelu zarządzania wszystkimi lokalizacjami przez web interface. Logowanie do panelu z dowolnego miejsca, autoryzacja przez hasło jednorazowe.

Zwiększyła się dostępności pracowników poprzez przypisanie numerów stacjonarnych do telefonów komórkowych (jeden aparat posiadający numer komórkowy i stacjonarny).

Dzięki wdrożeniu Klient zoptymalizował koszty obszaru oraz cały proces zarządzania telefonią w firmie.

Wdrożenie w ponad 150 placówkach Klienta i kilku spółkach powiązanych kapitałowo.

(więcej…)

img12

Telekomunikacja

Telekomunikacja

Usługi teleinformatyczne
Czas trwania projektu: 6 miesięcy

Oszczędności: 50 % w skali roku

Projekt początkowo miał dotyczyć tylko renegocjacji kontraktu na usługi w zakresie telefonia komórkowa. W wyniku wykonania kompleksowej analizy aktualnego stanu obszaru telekomunikacji (telefonia stacjonarna, telefonia komórkowa, zakup sprzętu, MDM):

  • zdefiniowano wymagania i nową architekturę,
  • przeprowadzono pełne postępowanie przetargowe,
  • wybrano innowacyjne rozwiązania teleinformatyczne.

Na podstawie rekomendacji zespołu projektowego Kierownictwo firmy podjęło decyzję o zmianie operatora telekomunikacyjnego oraz wprowadzeniu nowej architektury wraz z innowacyjnymi rozwiązaniami na rynku. Projekt był jednym z pierwszych tak dużych wdrożeń w Polsce.

Scentralizowano zarządzanie obszarem, zmieniono sposób kontaktowania nabywanych usług i sprzętu, zwiększyła się dostępność sprzedawców dla Klientów, uruchomiono politykę bezpieczeństwa dla urządzeń mobilnych (poczta firmowa).

(więcej…)