Audyt efektywności energetycznej – obowiązek dużego przedsiębiorcy

Audyt efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej to obowiązek jaki został nałożony na duże przedsiębiorstwa zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Na podstawie Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej duże przedsiębiorstwo to podmiot który w ostatnich 2 latach:

  1. zatrudniał co najmniej 250 pracowników, lub
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.

Audyt efektywności energetycznejWażne:

Audyt efektywności energetycznej musi wykonać każdy zobowiązany podmiot niezależnie od tego czy budynki przez niego wykorzystane są jego własnością czy są najmowane. Dotyczy to również floty samochodowej przedsiębiorcy niezależnie od formy finansowania: własność, leasing, wynajem długoterminowy.

Obowiązek nałożony przez Ustawodawcę należy wykonać najpóźniej do 30 września 2017 roku. O wykonaniu audytu należy zawiadomić Prezesa URE w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia. Następne audyty należy powtarzać  w cyklach 4-letnich.

Audyt energetyczny, powinien zostać wykonany w oparciu o normę PN-EN 16247. Norma określa wymogi dla wszystkich audytów energetycznych, audytów energetycznych budynków i procesów przemysłowych i transportu.

Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa przeprowadza:

  1. podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu,
  2. bądź ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

W przypadku nie zastosowania się do przepisów Ustawodawca może nałożyć karę na przedsiębiorcę w wysokości do 5% rocznego obrotu, czyli nawet 2 miliony euro w przypadku najmniejszych przedsiębiorców z tego sektora.


Przedsiębiorco czy:

Audyt efektywności energetycznejten wpis dotyczy Ciebie,

chcesz mieć wykonany audyt profesjonalnie i zgodnie z normami,

chcesz zoptymalizować koszty tego obszaru?

 

Jeżeli na co najmniej jedno z pytań odpowiedziałeś twierdząco to skontaktuj się z nami: telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem czatu. Odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości.