Obieg dokumentów

elektroniczny obieg zamówień
Elektroniczny Obieg Zamówień
Czas trwania projektu: 7 miesięcy

Oszczędności: 20 % w skali roku

Elektronizacja Obiegu Zamówień na zakupy dóbr w organizacji.

Cel: obniżenie kosztów, centralizacja i pełna kontrola zakupów w firmie, optymalne zarządzanie już posiadanymi dobrami, usprawnienie procesu akceptacji zapotrzebowania poprzez wprowadzenie w pełni elektronicznych ścieżek akceptacji.

System został przygotowany do integracji z Elektronicznym Obiegiem Faktur celem usprawnienia procesu opisu merytorycznego i akceptacji faktur do płatności. Przede wszystkim jednak w wyniku połączenia obu systemów osiągnięto pełną efektywność monitorowania procesu zakupów.

Nasz Ekspert

Konrad Myśliński

Business Partner

Kontakt: konrad@4optima.pl tel.: +48600388053

Skuteczny zorientowany na osiąganie celów manager z 10-letnim doświadczeniem. Wiedzą ekspercką, zdobywał w międzynarodowych organizacjach z sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Z udokumentowanymi sukcesami modeluje, modernizuje i optymalizuje procesy, negocjuje i weryfikuje kontrakty oraz efektywność współpracy z dostawcami. Buduje i mistrzowsko wykorzystuje narzędzia informatycznych (excel, access, web tool development) m.in. do: analizy danych, ewidencji, zarządzania procesami, które wykorzystywane są do modelowania workflow na platformach BPM.

Posiada unikalną wiedzę praktyczną w zakresie: kontrolingu, zarządzania kontraktami i dostawcami, zakupów, teleinformatyki (ICT) i prowadzenia projektów.

Moje Specjalizacje

Telekomunikacja
92%

Analiza danych
91%

Kontroling
90%