Flota samochodowa

Ryczałt samochodowy
Ryszałty samochodowe
Czas trwania projektu: 1 miesiąc

Oszczędności: 20 % w skali roku

Analiza obszaru rozliczeń z pracownikami z tytułu wykorzystywania środków transportu będących własnością pracowników do celów służbowych, pod kątem optymalizacji.

Wynikiem Analizy był Raport prezentujący obecną sytuację w obszarze. Nasi doradcy przedstawili Klientowi Rekomendacje jak należy Optymalizować obszar, aby był w pełni kontrolowany. Zalecenia przez nas przedstawione, przy pełnym Wdrożeniu przyniosą 20% oszczędności.

Nasz Ekspert

Iwona Pękala

Business Partner

Kontakt: iwona@4optima.pl tel.: +48510000990

Manager z 20-letnim stażem, praktyką w modelowaniu, automatyzacji i wdrażaniu procesów operacyjnych w różnorodnych i złożonych strukturach. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów i zmian organizacyjnych mających na celu modernizację i optymalizację kosztów.  Sukcesy opiera o wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zakupami (procurement, purchasing, sourcing, contract and vendor management), tworzeniu struktur, procedur i polityki zakupowej, również w środowisku międzynarodowym.

“Uparta szczególara, nie znoszę wyrażeń „nie da się” i „jakoś”. Patrzę szeroko i długofalowo, buduję ciekawą ofertę dla biznesu i nie ustaję w wysiłkach dla zrealizowania celu.”

Moje Specjalizacje

Flota samochodowa
92%

Zarządzanie procesowe
91%

Strategia
90%