Telekomunikacja

Usługi teleinformatyczne
Czas trwania projektu: 6 miesięcy

Oszczędności: 50 % w skali roku

Projekt początkowo miał dotyczyć tylko renegocjacji kontraktu na usługi w zakresie telefonia komórkowa. W wyniku wykonania kompleksowej analizy aktualnego stanu obszaru telekomunikacji (telefonia stacjonarna, telefonia komórkowa, zakup sprzętu, MDM):

  • zdefiniowano wymagania i nową architekturę,
  • przeprowadzono pełne postępowanie przetargowe,
  • wybrano innowacyjne rozwiązania teleinformatyczne.

Na podstawie rekomendacji zespołu projektowego Kierownictwo firmy podjęło decyzję o zmianie operatora telekomunikacyjnego oraz wprowadzeniu nowej architektury wraz z innowacyjnymi rozwiązaniami na rynku. Projekt był jednym z pierwszych tak dużych wdrożeń w Polsce.

Scentralizowano zarządzanie obszarem, zmieniono sposób kontaktowania nabywanych usług i sprzętu, zwiększyła się dostępność sprzedawców dla Klientów, uruchomiono politykę bezpieczeństwa dla urządzeń mobilnych (poczta firmowa).

Nasz Ekspert

Konrad Myśliński

Business Partner

Kontakt: konrad@4optima.pl tel.: +48600388053

Skuteczny zorientowany na osiąganie celów manager z 10-letnim doświadczeniem. Wiedzą ekspercką, zdobywał w międzynarodowych organizacjach z sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Z udokumentowanymi sukcesami modeluje, modernizuje i optymalizuje procesy, negocjuje i weryfikuje kontrakty oraz efektywność współpracy z dostawcami. Buduje i mistrzowsko wykorzystuje narzędzia informatycznych (excel, access, web tool development) m.in. do: analizy danych, ewidencji, zarządzania procesami, które wykorzystywane są do modelowania workflow na platformach BPM.

Posiada unikalną wiedzę praktyczną w zakresie: kontrolingu, zarządzania kontraktami i dostawcami, zakupów, teleinformatyki (ICT) i prowadzenia projektów.

Moje Specjalizacje

Telekomunikacja
92%

Analiza danych
91%

Kontroling
90%