Audyt efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej – obowiązek dużego przedsiębiorcy

Audyt efektywności energetycznej to obowiązek jaki został nałożony na duże przedsiębiorstwa zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Na podstawie Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej duże przedsiębiorstwo to podmiot który w ostatnich 2 latach: zatrudniał co najmniej 250 pracowników, lub osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów…