DIAGNOZA POTRZEB

Od tego zaczynamy, aby wiedzieć jak najefektywniej wesprzeć klienta i co jest dla niego priorytetem z punktu widzenia celów strategicznych i zarządzania zespołami.

  • - Analiza ról i odpowiedzialności wykorzystująca Matrycę odpowiedzialności (model RACI), pozwala nam rozpoznać potrzeby związane ze strukturą organizacyjną.
  • - Opracowanie opisów stanowisk
  • - Analiza zasobów – inaczej audyt kompetencyjny dostarcza informacji na temat zasobów i potencjalnych potrzeb rekrutacyjnych.

SELEKCJA I INTEGRACJA

Pozyskanie talentów to obecnie wyzwanie, z którym mierzą się wszystkie firmy obecne na rynku. Bazując na wiedzy i zrozumieniu biznesu naszych klientów jesteśmy gotowi skutecznie dostarczyć właściwych kandydatów.

  • - Rekrutacja – warunki realizacji procesu ustalamy w oparciu o naszą wiedzę rynkową i znajomość branż, w których działamy.
  • - Wsparcie w procesie wdrożenia w nową rolęonboarding dla kandydatów zatrudnionych z zewnątrz lub promowanych na nowe stanowisko skutecznie skraca czas osiągnięcia pełnej efektywności.
 

WSPÓŁPRACA I PRACA ZESPOŁOWA

To klucz do uzyskania korzyści płynących z synergii i wykorzystania potencjału wszystkich członków zespołu.

  • - Budowanie zespołów – dostarczamy warsztaty przygotowane w oparciu o koncepcję przywództwa sytuacyjnego.
  • - Praca nad efektywnością – warsztaty team effectivness dla zespołów, które właśnie zostały utworzone lub przechodzą istotną zmianę
  • - Rozwiązywanie konfliktów - facylitacja, podczas której w ustrukturalizowany sposób pomagamy zespołom w: rozpoznaniu problemu, określeniu możliwych rozwiązań problemów, podejmowaniu decyzji oraz przygotowaniu planów dalszych działań.

IDENTYFIKACJA I ROZWÓJ TALENTÓW

Umiejętność kompleksowej oceny i rozwój talentów to kluczowe zadania liderów, pomagamy im dostarczając informacji o potencjale i rozwijając umiejętności w obszarze zarządzania talentami.

  • - Realizując Assessment/Development Center przeprowadzamy diagnozę potencjału, na podstawie której pomagamy w przygotowaniu i realizacji indywidualnych planów rozwojowych wspierających osiąganie celów biznesowych
  • - Dostarczamy szkolenie ze skutecznej rekrutacji
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *