Kompleksowa optymalizacja kosztów, procesów i zakupów w firmie w oparciu o model “no success no fee”.

Nie pobieramy wynagrodzenia, jeżeli nie wygenerujemy oszczędności.

Słuchamy potrzeb Klienta i wypracowujemy sposoby optymalizacji, które przyniosą obniżenie kosztów.

 • Punktem wyjścia jest zawsze analiza stanu obecnego,
 • Wnikliwie badamy strukturę kosztów i poznajemy ich źródła,
 • Sprawdzamy efektywności procesu,
 • Porównujemy wynik z benchmarkami,
 • W rozmowie z Klientem sprawdzamy, co, poza kosztami, jest dla niego ważne / strategiczne i uwzględniamy to w formułowaniu rozwiązań.

Każde nasze rozwiązanie jest pochodną wymogów firmy, dla której pracujemy.

Jeśli wynik naszej pracy przedstawia pole do optymalizacji, rekomendujemy zmiany. Dotyczyć one mogą dowolnej kombinacji następujących działań: ograniczenie kupowanych ilości, zmiana dostawcy, zmiana usługi/produktu na lepiej dopasowane do potrzeb, negocjacje cen, wprowadzenie punktów kontrolnych w procesie lub jego przemodelowanie.

Nie zostawiamy Klienta z rekomendacją. Bierzemy się do roboty i wdrażamy zaakceptowane przez Klienta rozwiązania.

 • Negocjujemy z dostawcami,
 • Opiniujemy umowy,
 • Zarządzamy projektem wdrożenia zakontraktowanych rozwiązań,
 • Tworzymy kalendarz postępowań ofertowych,
 • Przygotowujemy procedury, regulaminy i instrukcje,
 • Tworzymy i wdrażamy narzędzia elektroniczne do administrowania obszarami,
 • Szkolimy pracowników, którzy będą za to odpowiadać po zakończeniu naszej współpracy.

W projektach optymalizacji wykorzystujemy autorską metodykę ARROW, która została opracowana na podstawie doświadczeń i wiedzy zdobytej przez naszych ekspertów.

Analiza

Analizujemy: raporty kosztowe, typy kosztów, wydatków, kontrakty, relacje z dostawcami, proces wewnętrzny itp.

Raport

Przedstawiamy stan obecny: nowe spojrzenie, „z boku”, taniej czy drożej niż rynek? Co wpływa na realizację budżetu? Rezerwy, przyzwyczajenia, rutynowy ogląd.

Rekomendacje

Kontraktujemy zmianę. Dialog z managementem: jak daleko chcemy pójść w zmianach, jakimi metodami co jest strategiczne i nie można tego zmienić.

Optymalizacja

Wypracowujemy detale rozwiązania: dialog z organizacją, np. z siłami sprzedaży, modelowanie procesów, definiowanie RFx w zakresie specyfikacji precyzowanie detali.

Wdrożenie

Wdrażamy: Postępowanie ofertowe RFP, negocjacje: cen/kosztów/stawek, warunków współpracy zarządzanie kontraktem monitoring i raportowanie

Bezpłatne dla Klienta

Pierwsze 2 etapy są zawsze bezpłatne dla Klienta

Model „no success no fee”
wynagrodzenie od sukcesu

Nasze wynagrodzenie jest małą częścią wypracowanych oszczędności