how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Dla Fraikin Polska wykonana została automatyzacja procesu raportowania w zakresie bieżącego monitorowania stanów depozytów opon rozmieszczonych po całym kraju oraz analizy kosztów zakupu i serwisu opon dla ponad 4000 pojazdów.

W efekcie wdrożenia: spadła pracochłonność, wzrosła efektywność zarządzania obszarem, co przekłada się na oszczędności finansowe.

Konsultanci i analitycy 4optima wykazywali się bardzo dobrą znajomością narzędzi klasy business intelligence po względem funkcjonalności, ale również i zastosowania ich do potrzeb Fraikin.
4optima, pomimo braku wcześniejszego doświadczenia w analizie procesów wewnętrznych branży CFM, demonstrując wyjątkową dociekliwość, zaproponowała bardzo dobrą analitykę oraz czytelny sposób wizualizacji kluczowych wskaźników.
Współpraca w projekcie przebiegła wzorowo, a konsultanci 4optima odznaczali się dużą atencją na nasze potrzeby oraz zwinnym wprowadzaniem modyfikacji w projekcie.

Tomasz Osipiak
Dyrektor Operacyjny, Fraikin Polska Sp. z o.o.

There are no geographical limitations in today’s world of information technology. Consulting WordPress Theme allows its clients to truly branch out and avail the opportunities all around the world. We are able to provide this function due to our diverse team and many international offices. We understand the international business culture and will help you work with people from other countries.

Even more importantly, we know about the legal ramifications of international deals. We know the laws of different countries and help our clients comply with them. We allow you to enter international waters without having to worry about making a mistake, as we use our international experience to give your company the advantage of experience.

Range of industries

Travel and Aviation
Consulting
Business Services
Consulting
Consumer Products
Consulting
Financial Services
Consulting
Energy
Consulting
Transport & Logistics
Consulting

Strategic & tactical planning

Our renowned coaching programs will allow you to:

  • Work fewer hours — and make more money
  • Attract and retain quality, high-paying customers
  • Manage your time so you’ll get more done in less time
  • Hone sharp leadership skills to manage your team
  • Cut expenses without sacrificing quality
  • Automate your business, so you can leave for days, weeks, or even months at a time

Strategy development

You can transform your business to a revenue-producing asset that lets you work as much or as little as you want.

Strategic plan development

Research beyond the business plan

Good strategy is the antidote to competition. Strategic thinking is the process of developing a strategy that defines your value proposition and your unique value chain. This process includes market and competitive research as well as an assessment of the company’s capabilities and the industry forces impacting it.

Good strategy is the antidote to competition. Strategic thinking is the process of developing a strategy that defines your value proposition and your unique value chain. This process includes market and competitive research as well as an assessment of the company’s capabilities and the industry forces impacting it.

Good strategy is the antidote to competition. Strategic thinking is the process of developing a strategy that defines your value proposition and your unique value chain. This process includes market and competitive research as well as an assessment of the company’s capabilities and the industry forces impacting it.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?