how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Dla Fraikin Polska wykonana została automatyzacja procesu raportowania w zakresie bieżącego monitorowania stanów depozytów opon rozmieszczonych po całym kraju oraz analizy kosztów zakupu i serwisu opon dla ponad 4000 pojazdów.

W efekcie wdrożenia: spadła pracochłonność, wzrosła efektywność zarządzania obszarem, co przekłada się na oszczędności finansowe.

Konsultanci i analitycy 4optima wykazywali się bardzo dobrą znajomością narzędzi klasy business intelligence po względem funkcjonalności, ale również i zastosowania ich do potrzeb Fraikin.
4optima, pomimo braku wcześniejszego doświadczenia w analizie procesów wewnętrznych branży CFM, demonstrując wyjątkową dociekliwość, zaproponowała bardzo dobrą analitykę oraz czytelny sposób wizualizacji kluczowych wskaźników.
Współpraca w projekcie przebiegła wzorowo, a konsultanci 4optima odznaczali się dużą atencją na nasze potrzeby oraz zwinnym wprowadzaniem modyfikacji w projekcie.

Tomasz Osipiak
Dyrektor Operacyjny, Fraikin Polska Sp. z o.o.