Telekomunikacja

Telekomunikacja


Czas trwania projektu: 6 miesięcy

Oszczędności: 50% w skali roku

Projekt początkowo miał dotyczyć tylko renegocjacji kontraktu na usługi w zakresie telefonia komórkowa. W wyniku wykonania kompleksowej analizy aktualnego stanu obszaru telekomunikacji (telefonia stacjonarna, telefonia komórkowa, zakup sprzętu, MDM:

– zdefiniowano wymagania i nową architekturę,

– przeprowadzono pełne postępowanie przetargowe,

– wybrano innowacyjne rozwiązania teleinformatyczne.

Na podstawie rekomendacji zespołu projektowego Kierownictwo firmy podjęło decyzję o zmianie operatora telekomunikacyjnego oraz wprowadzeniu nowej architektury wraz z innowacyjnymi rozwiązaniami na rynku. Projekt był jednym z pierwszych tak dużych wdrożeń w Polsce.

Scentralizowano zarządzanie obszarem, zmieniono sposób kontaktowania nabywanych usług i sprzętu, zwiększyła się dostępność sprzedawców dla Klientów, uruchomiono politykę bezpieczeństwa dla urządzeń mobilnych (poczta firmowa).