Kompleksowa optymalizacja kosztów, procesów i zakupów w oparciu o model "success fee".

Nie pobieramy wynagrodzenia, jeżeli nie wygenerujemy oszczędności.

Słuchamy potrzeb Klienta i wypracowujemy rozwiązania, które przyniosą obniżenie kosztów.

 • - Punktem wyjścia jest zawsze analiza stanu obecnego,
 • - Wnikliwie badamy strukturę kosztów i poznajemy ich źródła,
 • - Sprawdzamy efektywności procesu,
 • - Porównujemy wynik z benchmarkami,
 • - W rozmowie z Klientem sprawdzamy, co, poza kosztami, jest dla niego ważne / strategiczne i uwzględniamy to w formułowaniu rozwiązań.

Każde nasze rozwiązanie jest pochodną wymogów firmy, dla której pracujemy.

Jeśli wynik naszej pracy przedstawia pole do optymalizacji, rekomendujemy zmiany. Dotyczyć one mogą dowolnej kombinacji następujących działań: ograniczenie kupowanych ilości, zmiana dostawcy, zmiana usługi/produktu na lepiej dopasowane do potrzeb, negocjacje cen, wprowadzenie punktów kontrolnych w procesie lub jego przemodelowanie.

Nie zostawiamy Klienta z rekomendacją. Bierzemy się do roboty i wdrażamy zaakceptowane przez Klienta rozwiązania.

 • - Negocjujemy z dostawcami,
 • - Opiniujemy umowy,
 • - Zarządzamy projektem wdrożenia zakontraktowanych rozwiązań,
 • - Tworzymy kalendarz postępowań ofertowych,
 • - Przygotowujemy procedury, regulaminy i instrukcje,
 • - Tworzymy i wdrażamy narzędzia elektroniczne do administrowania obszarami,
 • - Szkolimy pracowników, którzy będą za to odpowiadać po zakończeniu naszej współpracy.

W projektach optymalizacji wykorzystujemy autorską metodykę ARROW, która została opracowana na podstawie doświadczeń i wiedzy zdobytej przez naszych ekspertów.

Optymalizacja kosztów