Flota samochodowa – jak najkorzystniej kupić?

Flota samochodowa – jak najkorzystniej kupić?

Aby flota samochodowa została jak najkorzystniej kupiona firma powinna zaplanować długofalową strategię flotową na 2-5 lat. Sporządzić szczegółowy budżet, zbadać rynek i zbilansować wpływ wielu czynników na ostateczny jej kształt i koszt.

Przy planowaniu strategii osoby decyzyjne powinny odpowiedzieć na kluczowe pytania, które determinują całokształt:

  • jak duże będą roczne przebiegi,
  • jak długo użytkowane będą samochody,
  • czy istnieje potrzeba powiększania majątku i dostępne są, środki, jaka jest stopa zwrotu z inwestycji firmy,
  • jak wielopoziomowe będzie zaszeregowanie, a wiec zróżnicowanie pojazdów.

Do wyłonienia najbardziej optymalnego kształtu floty samochodowej firma powinna sporządzić kalkulację TCO (Total Cost of Ownership). Są to wszystkie koszty jakie musi ponieść aby nabyć, utrzymać i sprzedać samochodów firmowy (np. koszt zdania po kontrakcie). W kwestii finansowania rozpatrzyć należy: kupno za własne środki, korzystania z  kredytu, leasingu lub wynajem długoterminowy (FSL-Full Service Leasing). Obecnie może finansować floty składające się nawet z jednego auta.

Przy podejmowaniu decyzji o efektywnym zakupie firma powinna brać pod uwagę cenę, awaryjność, wartości rezydualne (RV), terminy dostaw, usługi dodatkowe. Ważny jest również prestiż i usługi około flotowe, takie jak ubezpieczenie, samochód zastępczy, paliwo, itp.

Flota samochodowa to w wielu firmach bardzo duże obciążenie dla budżetu zwłaszcza z rozbudowaną siecią sprzedaży. Często organizacje przez lata nie optymalizują tego obszaru ponieważ: “samochody w firmie muszą być i już”, a koszty są takie same więc po co zmieniać. Naszym zdaniem warto co najmniej raz na 2-5 lat zweryfikować potrzeby w tym obszarze.

W celu zadbania o wszystkie aspekty związane z najlepszym wyborem floty w firmie najlepiej zlecić wykonanie audytu obszaru flota samochodowa firmie zewnętrznej. Nasi eksperci przeanalizują cały obszar floty samochodowej, potrzeby formy i wskażą potencjał oszczędnościowy. Pełen audyt wykonamy w 10 dni roboczych od momentu dostarczenia wszystkich potrzebnych nam danych i dokumentów.

Pełen audyt obszaru floty samochodowej (analiza i raport), są zupełnie bezpłatne dla każdego Klienta.

Wykonując  audyt z nami masz pewność transparentności. Nie faworyzujemy żadnej firmy z sektora CFM (car fleet management) ponieważ nie jesteśmy taką firmą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *