Strategia kosztowa firmy obejmuje działania ukierunkowane na jeden cel – redukcję kosztów w firmie, co można osiągnąć wyłącznie poprzez minimalizację kosztów całkowitych przedsiębiorstwa. Wydawać by się mogło, że przedsiębiorstwom, które nie borykają się z problemami finansowymi strategia kosztowa nie jest potrzebna, ale przekonanie to jest błędne. Dlaczego? Wszystkie strategie nazywane kosztowymi opierają się na założeniu, że najlepszą pozycję konkurencyjną osiągają te firmy, które mają najniższe koszty. Oznacza to, iż zdolność przedsiębiorstwa do minimalizacji kosztów daje mu przewagę nad konkurentami. Jak to działa w praktyce?

Strategia kosztowa a budowanie przewagi konkurencyjnej

Ujmując tę zależność w możliwie jak najprostszy sposób, możemy powiedzieć, iż przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa zależy od jego finansów, te zaś są silnie powiązane ze strategią kosztową. Jak? Firmy, które produkują najtaniej uzyskują najwyższą marżę, co oznacza, że niskie koszty produkcji przekładają się na wysokie zyski. Te z kolei (zyski) zapewniają przedsiębiorstwu środki możliwe do wykorzystania podczas realizacji inwestycji. Inwestycje w nowe technologie, modernizację parku maszynowego czy nowe produkty nie tylko umacniają pozycję przedsiębiorstwa na rynku, ale przede wszystkim pozwalają mu wyprzedzić konkurencję i osiągnąć pozycję lidera.

Efekt doświadczenia

Strategia kosztowa firmy jest silnie powiązana ze zjawiskiem, które określa się mianem efektu doświadczenia. Efekt doświadczenia mówi, iż „całkowity koszt jednostkowy produktu zmniejsza się o stały procent każdorazowo, gdy skumulowana wartość produkcji się podwaja”. Jak to możliwe?

Za występowanie efektu doświadczenia odpowiadają trzy zjawiska – ekonomika skali, efekt specjalizacji, a także efekt innowacji oraz substytucji kapitału i pracy.

Ekonomika skali zakłada, że koszy jednostkowy spada w miarę zwiększania się skali produkcji, co jest wynikiem rozkładania się stałych kosztów produkcji na większą liczbę wyrobów gotowych.

Efekt specjalizacji stanowi naturalną konsekwencję koncentracji na jednym rodzaju działalności, co przekłada się na wydajność pracy i obniżenie kosztów robocizny na jednostkę produkcji.

Ostatnim zjawiskiem oddziałującym na optymalizację kosztów produkcji jest efekt innowacji oraz substytucji kapitału i pracy. Chodzi tu przede wszystkim o wprowadzanie nowych technologii produkcji, które przyspieszają i usprawniają proces produkcyjny, jednocześnie obniżając jego koszt.

Pomimo tego, że definicja skupia się na kosztach produkcji, te same efekty widzimy we wszystkich kosztach firmowych – także operacyjnych.Dodaj komentarz