Analiza efektywności kosztowej w firmie w obszarze floty samochodowej wykonana przez zewnętrznego partnera biznesowego?

Czy powierzać pracę nad optymalizacją kosztów w firmie w obszarze floty samochodowej zewnętrznemu podmiotowi, specjalizującemu się w tego typu projektach, który wykonuje kilka takich optymalizacji w roku, czy robić taki projekt wewnętrznie?

Jest to odpowiedź na pytanie: czy sami możemy, umiemy i chcemy wykonywać ten projekt w co najmniej tak dobrej jakości jak zrobi to partner zewnętrzny? Należy odpowiedzieć w niej na następujące pytania:

1. Czy mamy zasoby by zajmować się tym obszarem:

Czas: analiza wszystkich księgowań za 12 miesięcy, w powiązaniu z przyczynami powstania kosztów, wypracowanie alternatyw i oszacowanie ich pozytywnego wpływu na wynik finansowy (wszystko to 4optima dostarcza nieodpłatnie), wieloetapowe postępowanie rynkowe, ewaluacja tysięcy ofert, budowanie specyfikacji dóbr, detaliczne zapisy kontraktów podnoszące efektywność kosztową ich zakupu i użycia;
Kompetencje: znajomość skutków finansowych wyboru określonych elementów produktu, znajomość poziomu kosztów wynikających z określonych warunków finansowania i z wybranych detalicznych zapisów polityki flotowej z rozdziału o prawach i obowiązkach określonych grup użytkowników;
Narzędzia: matryce analityczne do ewaluacji setek lub tysięcy ofert i weryfikacji aktualnych kosztów w porównaniu z benchmarkiem, aktualna baza kontaktów do dostawców zróżnicowanych rozwiązań rynkowych;
Doświadczenie: wynikające z przeprowadzenia podobnych projektów zarówno w obszarze jak i przeniesionych z obszarów powiązanych;
Benchmark: wiedza o możliwym do uzyskania poziomie rabatów u różnych dostawców tej samej floty, możliwość porównania kosztów floty z podobnymi podmiotami z branży.

2. Czy podważymy wszystkie elementy kształtujące obecne koszty i proces zarządzania flotą, lub czy umiemy zagwarantować równie wysokie oszczędności przy pozostawieniu niezmienności niektórych elementów, takich jak:

Specyfikacja produktów: jakie samochody i jak wyposażone, jakie finansowanie, jakie pakiety serwisowe, jakie ubezpieczenie,
– Zaszeregowanie i liczebność floty,
– Sposoby użycia samochodów służbowych,
– Metoda finansowania: czas i koszty pieniądza,
– Zasadność kosztowa aktualnie biegnących kontraktów.

3. Czy wewnętrzna determinacja do osiągnięcia najbardziej optymalnego rozwiązania nie jest ograniczona czynnikami innymi niż brak wyżej wskazanych zasobów, takimi jak:

– Rutynowy ogląd, brak „świeżości spojrzenia”,
– Przywiązanie do aktualnych rozwiązań i dostawców,
– Relacje koleżeńskie między uczestnikami procesu.

4. Czy mamy dowody na posiadanie na rynku opinii wyjątkowo wymagającego partnera w negocjacjach z dostawcami?

Czy otrzymanie przez Dostawcę naszego zapytania ofertowego będzie automatycznie oznaczało, że pole negocjacji Dostawcy zawęziło się do absolutnego minimum.

My na wszystkie te pytania opowiadamy: Tak!